Handel

Få hjælp til jeres kommende institutionsbyggeri

Som kommune eller by kan man have et brændende ønske om at opføre en eller flere nye daginstitutioner. Hvis det er ønsket, så handler det om at gå i samråd og få igangsat planlægningen af et eventuelt institutionsbyggeri. Har man brug for vejledning og hjælp til netop et institutionsbyggeri, kan man tage fat i FOCUS Moduler A/S, der er specialiseret inden for modulbyggerier og pavilloner. Dermed kan de hjælpe hele vejen fra start til slut, om end det drejer sig om en entreprise-løsning til en børnehave, en vuggestue pavillon eller noget tredje.

Et brændende ønske om en ny vuggestue

Måske er der et brændende ønske fra beboerne om en ny vuggestue, som nu er blevet taget op af kommunen? På den anden side kan det også være, at det drejer sig om, at der ikke er nok plads i den nuværende daginstitution. Løsningen til begge problemer kan være at opføre en vuggestue pavillon.

Hvis der er tale om opførelse af en helt ny vuggestue, så kan en eller flere vuggestue pavilloner have mange fordele. Hos FOCUS Moduler A/S kan en vuggestue pavillon sammensættes med flere moduler og dermed skabe en stor bygning med flere rum. Hvis flere vuggestue pavilloner skal sammensættes, bliver det nemmere at foretage en entreprise-løsning i form af et større institutionsbyggeri. Hertil kan man få opsat hegn, anlagt parkeringspladser og lavet udendørsarealer. Yderligere vil der til en vuggestue pavillon være udført ventileret sokkelkonstruktion.

Sokkelkonstruktionen gør således, at der ikke er en lang rampe eller flere trapper ved vuggestue pavillonen for dermed at give de bedste løsninger for børn såvel som voksne.

Planer om andre institutionsbyggerier?

Det kan også være, man som kommune eller beboer har et andet ønske til et kommende institutionsbyggeri end en ny vuggestue. Et institutionsbyggeri kan også dække over løsninger til børnehaver såvel som til SFO’er. Hertil kan det være en udvidelse af nuværende faciliteter eller en opførelse af nye faciliteter. Hvad end man ønsker et nyt institutionsbyggeri i form af en vuggestue, børnehave eller som SFO, så kan disse være opført inden for en overskuelig fremtid. Hos focusmoduler.dk er en tidligere entreprise-løsning blevet færdiggjort inden for 2-3 måneder, som inkluderede udgravninger, flere sammensatte vuggestue pavilloner, miljøsanering, opsat hegn, anlagt parkeringspladser, m.m. Dermed er der ingen grund til at tøve, hvis man står inde med et brændende ønske om en opførelse af en vuggestue, børnehave eller SFO.

You may also like

More in:Handel